Đá granite

Tổng cộng có 36 sản phẩm

Lưới Danh sách

Đá Granite Phoenix Feather Blue

- Xuất xứ: Ấn Độ - Loại đá : Đá tự nhiên - Đặc tính: Chịu...
10.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng

Đá Granite Phoenix Blue

Xuất xứ: Ấn Độ Loại đá: Đá tự nhiên Đặc tính: Chịu lực, chịu nhiệt, bền màu...
10.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng

Đá Granite Night Rose

Xuất xứ : Ấn Độ Loại đá: Đá tự nhiên Đặc tính: Rất cứng, bền màu, độ dày...
10.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng

Đá Granite Maya Blue

Xuất sứ : Ấn Độ Loại đá: Đá tự nhiên Đặc tính: Cứng, vân đẹp, bền màu ...
10.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng

Đá Granite Golden Dimond

- Xuất xứ: Ấn Độ - Loại đá : Đá tự nhiên - Đặc tính: Chịu lực, chịu nhiệt, bền màu,...
10.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng

Đá Granite Black Emperald

- Xuất xứ: Ấn Độ - Loại đá : Đá tự nhiên - Đặc tính: Chịu lực, chịu nhiệt, bền màu,...
10.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng

Đá Granite Blue Diamond

- Xuất xứ: Ấn Độ - Loại đá : Đá tự nhiên - Đặc tính: Chịu lực, chịu nhiệt, bền màu,...
10.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng

Đá Granite Yellow Splendor

Xuất xứ: Ấn Độ Loại đá: Đá tự nhiên Đặc tính: Bền màu, ứng dụng rộng rãi, chịu nhiệt...
2.600.000₫
Thêm vào giỏ hàng

Đá Granite Brazil Flower

Xuất sứ: Ấn Độ Loại đá: Đá tự nhiên Đặc tính: Cứng, bền màu, chịu nhiệt, độ bóng cao...
3.800.000₫
Thêm vào giỏ hàng