Đá Onyx

Tổng cộng có 28 sản phẩm

Lưới Danh sách

Beige Travertine

Xuất xứ : Pakistan Loại đá: Đá ngọc Onyx Đặc tính: Xuyên sáng, vân giả gỗ, ứng dụng phổ...
1.900.000₫
Thêm vào giỏ hàng

Đá Onyx Colorful Mauver Onyx

Xuất xứ : Pakistan Loại đá: Đá ngọc Onyx Đặc tính: Xuyên sáng, vân sang trọng, bền màu ứng...
6.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng

Đá Onyx Beige White Onyx

Xuất xứ : Pakistan Loại đá: Đá ngọc Onyx Đặc tính: Xuyên sáng, ứng dụng phổ biến ...
6.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng

Đá Onyx Green Bamboo Amber

Xuất xứ : Pakistan Loại đá: Đá ngọc Onyx Đặc tính: Xuyên sáng, mặt giỗ, ứng dụng phổ biến...
3.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng

Đá Onyx Green Flower Onyx

Xuất xứ : Pakistan Loại đá: Đá ngọc Onyx Đặc tính: Xuyên sáng, bền màu, ứng dụng phổ biến...
5.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng

Đá Onyx Green Onyx Cloudy

Xuất xứ : Pakistan Loại đá: Đá ngọc Onyx Đặc tính: Xuyên sáng, vân rối,bền màu, ứng dụng phổ...
5.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng

Đá Onyx Green Onyx Strainght

Xuất xứ : Pakistan Loại đá: Đá ngọc Onyx Đặc tính: Xuyên sáng, vân sắc nét,sang trọng, ứng dụng...
6.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng

Đá Onyx Iran Onyx

Xuất xứ : Pakistan Loại đá: Đá ngọc Onyx Đặc tính: Xuyên sáng, chịu nhiệt, ứng dụng phổ biến...
4.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng