Đá sandstone

Tổng cộng có 13 sản phẩm

Lưới Danh sách

Yellow Sandstone

Xuất xứ : Ấn Độ Loại đá: Đá tự nhiên Đặc tính: Mặt sần...
2.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng

Teakwood Sandstone

Xuất xứ : Ấn Độ Loại đá: Đá tự nhiên Đặc tính: Mặt...
2.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng

Speckler Brown Sandstone

Xuất xứ : Ấn Độ Loại đá: Đá tự nhiên Đặc tính:...
2.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng

Sagar Black Sandstone

Xuất sứ: Ấn Độ Loại đá: Đá tự nhiên Đặc tính: Mặt sần lồi lõm,...
2.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng

Rainbow Sandstone

Xuất xứ : Ấn Độ Loại đá: Đá tự nhiên Đặc tính: Mặt sần lồi lõm,...
2.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng

Pink Sandstone

Xuất xứ: Ấn Độ Loại đá: Đá tự nhiên ...
2.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng

Modak Honey Sandstone

Xuất xứ: Pakistan Loại đá: Đá tự nhiên Đặc tính: Mặt phẳng, nhẵn , men...
2.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng

Madana Red Sandstone

Xuất xứ: Ấn Độ Loại đá: Đá tự nhiên Đặc tính: Mặt sần , men...
2.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng

Chocolate Sandstone

Xuất xứ: Pakistan Loại đá: Đá tự nhiên Đặc tính: Mặt sần phẳng, men khô,...
2.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng