Gạch Keraben

Tổng cộng có 16 sản phẩm

Lưới Danh sách

6060URBE

Xuất xứ: Tây Ban Nha Đặc tính: Chất men tốt, đẹp, có loại men thô, bóng Kích thước: 600 x 600 (mm)...
Liên hệ
Chi tiết

6060BRANCATOBLANCO

Xuất xứ: Tây Ban Nha Đặc tính: Chất men tốt, đẹp, có loại men thô, bóng, vân giả đá... Kích thước: 600...
Liên hệ
Chi tiết

6060BRANCATOBEIGE

Xuất xứ: Tây Ban Nha Đặc tính: Chất men tốt, đẹp, có loại men thô, bóng, mặt giả đá... Kích thước: 600...
Liên hệ
Chi tiết

6060TRMK

Liên hệ
Chi tiết

6060TRGR

Liên hệ
Chi tiết

6060TRBL

Liên hệ
Chi tiết

6060TRBE

Xuất xứ: Tây Ban Nha Đặc tính: Chất men tốt, đẹp, có loại men thô, bóng Kích...
Liên hệ
Chi tiết

6060KUGR

Xuất xứ: Tây Ban Nha Đặc tính: Chất men tốt, đẹp, có loại men thô, bóng Kích thước: 600 x 600 (mm)...
Liên hệ
Chi tiết

6060MAGL

Xuất xứ: Tây Ban Nha Đặc tính: Chất men tốt, đẹp, có loại men thô, bóng Kích thước: 600 x 600 (mm)...
Liên hệ
Chi tiết