Phào

Tổng cộng có 18 sản phẩm

Lưới Danh sách

Mẫu 7

- Xuất sứ: Ấn Độ - Loại đá: Đá tự nhiên - Đặc tính: Bản vẽ chi tiết phào bo cạnh ...
Liên hệ
Chi tiết

Mẫu 6

- Xuất sứ: Ấn Độ - Loại đá: Đá tự nhiên - Đặc tính: Đá 2 khối,phào bo cạnh bàn bêp, lavabo,...
Liên hệ
Chi tiết

Mẫu 5

- Xuất sứ: Ấn Độ - Loại đá: Đá tự nhiên - Đặc tính: Đá 1 khối, dùng để ốp cột tròn,...
Liên hệ
Chi tiết

Mẫu 18

- Xuất sứ: Ấn Độ - Loại đá: Đá tự nhiên - Đặc tính: Đá 2 khối, ứng dụng rộng rãi, ốp...
Liên hệ
Chi tiết

Mẫu 16

- Xuất sứ: Ấn Độ - Loại đá: Đá tự nhiên - Đặc tính: Đá 2 khối, ứng dụng rộng rãi, ốp...
Liên hệ
Chi tiết

Mẫu 13

- Xuất sứ: Ấn Độ - Loại đá: Đá tự nhiên - Đặc tính: Đá 2 khối, ứng dụng trong hạng mục...
Liên hệ
Chi tiết

Mẫu 1

- Xuất xứ: Ấn Độ - Loại đá: Đá tự nhiên - Đặc tính: Đá 2 khối, ứng dụng ốp cột tròn...
Liên hệ
Chi tiết

Mẫu 14

- Xuất sứ: Ấn Độ - Loại đá: Đá tự nhiên - Đặc tính: Đá 2 khối, ứng dụng rộng rãi, ốp...
Liên hệ
Chi tiết

Mẫu 17

- Xuất sứ: Ấn Độ - Loại đá: Đá tự nhiên - Đặc tính: Đá 2 khối, ứng dụng rộng rãi,phào bo...
Liên hệ
Chi tiết